наистина лесно! как да си направите чистач безплатно

За почистване на боклуци, любимият ни софтуер е CCleaner. Използвайки CCleaner, можете да гарантирате, че нежеланите файлове ще бъдат чисти. Но това, което се нарича софтуер, разбира се, ще претовари вашия компютър. Прочетете тежък CCleaner? Нека просто го направим сами!

Когато използвате компютър, ще се наричат ​​нежелани файлове. Дали от временни файлове, кеш сърфиране, данни за инсталиране на софтуер и други.

За да изчистя всичко, любимият ми софтуер е CCleaner. Използвайки CCleaner, можете да гарантирате, че нежеланите файлове ще бъдат чисти. Но това, което се нарича софтуер, разбира се, ще претовари вашия компютър. Прочетете тежък CCleaner? Нека просто го направим сами!

  • Няма нужда да купувате! Ето как да направите своя собствена безплатна SSD
  • Ето как можете да направите свой собствен USB убиец безплатно
  • Ето как да освободите разговори до всички мобилни оператори на Android

Как да направите своя собствена CCleaner безплатна

Източник на снимка: Изображение: VentureBeat

Функцията на този изкуствен CCleaner е горе-долу същата като оригиналната CCleaner. Но разликата е, че е гарантирано, че е наистина лека. Готиното е, че не е нужно да инсталирате и размерът е само 5KB. Веднага, ето как ...

Стъпки за създаване на ваш собствен безплатен CCleaner

Етап 1

Натиснете "Старт" , въведете "Notepad", след това натиснете "Enter" .

Стъпка 2

Въведете следните кодове ...

@echo off title CCleaner JalanTikus

:menu cls echo ------------------------------------- echo CCleaner JalanTikus echo ------------------------------------- echo. echo Pilih tools: echo ============= echo. echo [1] Hapus Internet Cookies echo Berfungsi untuk menghapus teks yang tersimpan selama kamu internetan. echo. echo [2] Hapus Temporary Internet Files echo Berfungsi untuk menghapus cache selama kamu internetan. echo. echo [3] Optimasi Ruang Hard Disk echo Berfungsi untuk menghapus file dan folder tidak terpakai pada hard disk. echo. echo [4] Hard Disk Defragment echo Berfungsi untuk menyusun ulang file pada blok hard disk, sehingga file dapat diakses lebih cepat. echo. echo [5] Keluar echo. set /p op=Run: if %op%==1 goto 1 if %op%==2 goto 2 if %op%==3 goto 3 if %op%==4 goto 4 if %op%==5 goto exit goto error :1 cls echo ------------------------------------- echo Delete Internet Cookies echo ------------------------------------- echo. echo Deleting Cookies... ping localhost -n 3 >nul del /f /q "%userprofile%\Cookies*." cls echo ------------------------------------- echo Delete Internet Cookies echo ------------------------------------- echo. echo Cookies deleted. echo. echo Press any key to return to the menu. . . pause >nul goto menu :2 cls echo ------------------------------------- echo Delete Temporary Internet Files echo ------------------------------------- echo. echo Deleting Temporary Files... ping localhost -n 3 >nul del /f /q "%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files*." cls echo ------------------------------------- echo Delete Temporary Internet Files echo ------------------------------------- echo. echo Temporary Internet Files deleted. echo. echo Press any key to return to the menu. . . pause >nul goto menu :3 cls echo ------------------------------------- echo Disk Cleanup echo ------------------------------------- echo. echo Running Disk Cleanup... ping localhost -n 3 >nul if exist "C:\WINDOWS\temp"del /f /q "C:WINDOWS\temp*." if exist "C:\WINDOWS\tmp" del /f /q "C:\WINDOWS\tmp*." if exist "C:\tmp" del /f /q "C:\tmp*." if exist "C:\temp" del /f /q "C:\temp*." if exist "%temp%" del /f /q "%temp%*." if exist "%tmp%" del /f /q "%tmp%*." if not exist "C:\WINDOWS\Users*." goto skip if exist "C:\WINDOWS\Users*.zip" del "C:\WINDOWS\Users*.zip" /f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.exe" del "C:\WINDOWS\Users*.exe" /f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.gif" del "C:\WINDOWS\Users*.gif" /f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.jpg" del "C:\WINDOWS\Users*.jpg" /f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.png" del "C:\WINDOWS\Users*.png" /f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.bmp" del "C:\WINDOWS\Users*.bmp" /f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.avi" del "C:\WINDOWS\Users*.avi" /f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.mpg" del "C:\WINDOWS\Users*.mpg" /f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.mpeg" del "C:\WINDOWS\Users*.mpeg" /f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.ra" del "C:\WINDOWS\Users*.ra" /f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.ram" del "C:\WINDOWS\Users*.ram"/f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.mp3" del "C:\WINDOWS\Users*.mp3" /f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.mov" del "C:\WINDOWS\Users*.mov" /f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.qt" del "C:\WINDOWS\Users*.qt" /f /q if exist "C:\WINDOWS\Users*.asf" del "C:\WINDOWS\Users*.asf" /f /q :skip if not exist C:\WINDOWS\Users\Users*. goto skippy /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.zip del C:\WINDOWS\Users\Users*.zip /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.exe del C:\WINDOWS\Users\Users*.exe /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.gif del C:\WINDOWS\Users\Users*.gif /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.jpg del C:\WINDOWS\Users\Users*.jpg /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.png del C:\WINDOWS\Users\Users*.png /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.bmp del C:\WINDOWS\Users\Users*.bmp /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.avi del C:\WINDOWS\Users\Users*.avi /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.mpg del C:\WINDOWS\Users\Users*.mpg /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.mpeg del C:\WINDOWS\Users\Users*.mpeg /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.ra del C:\WINDOWS\Users\Users*.ra /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.ram del C:\WINDOWS\Users\Users*.ram /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.mp3 del C:\WINDOWS\Users\Users*.mp3 /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.asf del C:\WINDOWS\Users\Users*.asf /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.qt del C:\WINDOWS\Users\Users*.qt /f /q if exist C:\WINDOWS\Users\AppData\Temp*.mov del C:\WINDOWS\Users\Users*.mov /f /q :skippy if exist "C:\WINDOWS\ff.tmp" del C:\WINDOWS\ff.tmp /f /q if exist C:\WINDOWS\ShellIconCache del /f /q "C:\WINDOWS\ShellI~1*.*" cls echo ------------------------------------- echo Disk Cleanup echo ------------------------------------- echo. echo Disk Cleanup successful! echo. pause goto menu :4 cls echo ------------------------------------- echo Disk Defragment echo ------------------------------------- echo. echo Defragmenting hard disks... ping localhost -n 3 >nul defrag -c -v cls echo ------------------------------------- echo Disk Defragment echo ------------------------------------- echo. echo Disk Defrag successful! echo. pause goto menu :error cls echo Command not recognized. ping localhost -n 4 >nul goto menu :exit

echo Selesai, terimakasih. ping 127.0.0.1 >nul exit

Стъпка 3

Направете „Запазване като“ с името „JalanTikus CCleaner.Bat“ .

Стъпка 4

Щракнете двукратно върху файла "JalanTikus CCleaner.Bat" , който току-що създадохте. Готово, насладете се на домашния си CCleaner.

Наистина е вълшебно, да, само с 5KB текст се оказва, че можете да се превърнете в CCleaner. Опитайте добре!

О, да, не забравяйте да прочетете безплатни свързани статии или други интересни статии от 1S.

Банер: Windows Central

ВИЖТЕ СТАТИИ